Kartenpreise – Normalpreis

  Kat I Kat II Kat III
Premiere 33,50 Euro 27,50 Euro 22,50 Euro
Fr, Sa, Feiertage 31,00 Euro 25,00 Euro 20,00 Euro
Mi, Do, So 28,50 Euro 22,50 Euro 17,50 Euro
Silvester 48,00 Euro 41,00 Euro 35,00 Euro

Silvester "Dinner for one"

21,00 Euro

Hofbühne

18,00 Euro

Spiegelfoyer

21,00 Euro

TIK

18,00 Euro

Führung

9,00 Euro

Matinee / Soiree

3,00 Euro